Në të 38-n ditë të vërshimit të ujërave të lumenjve dhe liqenit  në zonën e Shkodrës, pas Obotit situata është rënduar shumë në Dajç. Në disa toka bujqësore lartësia e ujit arriti në 2 metra dhe nevoja për bazë ushqimore për gjënë e gjallë është shumë e madhe.

Bashkia njofton se mëngjesin e së shtunës,  hidrometri shënon 6.80 cm nivel uji. 1900 ha tokë bujqësore janë nën ujë në fshatrat Darragjat, Shirq ,Mushan, Suka-Dajç, Belaj, Rrushkull, Samrish i Ri, Pentar-zona fushore.

Rrugët janë bllokuar në Darragjat, Shirq dhe tek Urrelat e Shirqit lartësie e ujit arrin 150 cm në rrugë. Nëntë shtëpi janë përmbytura, 131 oborre: në Shirq 70, Mushan 10, Darragjat 11, Belaj 30, Rrushkull 1, Suka 9.

Është bërë e pamundur lëvizja me makina në lagjen Mazija- Suka Dajç. Është e pakalueshme rruga Belaj- Pentar, vetëm me mjete të larta të ushtrisë kalohet. Rruga kryesore e Darragjatit kalohet vetëm me mjete të tonazhit të lartë. Rruga kryesore Dajç është vështirësuar jashtëzakonist lëvizja me vetura, në drejtimin Dajç rruga nacione Shkodër- Velipojë.

Kërkohet që të lihet në dispozicion një mjet ushtrie për komunikimin e banorëve me rrugën kryesore. Makina e Ushtrisë është në gatishmëri nga 7:45- 16:00 tek Dispeçeria në Mushan. SPZ e zones është në gatishmëri, qendrat shendetësore po ashtu. Energji elektrike ka por me ndërprerje të hërëpashershme.

Berdicë

Në Bërdicë vazhdon të jetë e njëjtë si një ditë më parë: 1200 ha tokë bujqësore e përmbytur në fshatrat Trush- Berdicë e Madhe, Berdicë e Mesme, Berdicë e Sipërme.

Janë rreth 50 shtëpi banimi të rrethuara nga uji (kryesisht në fshatin Trush). Janë 5 shtëpi në fshatin Berdicë e Mesme dhe Berdicë e Madhe.

Prezencë uji ka në lagjen Maksuti, Qokthi, Tula, Xhurreta dhe tek rruga e Bostanishtes, e pakalueshme me vetura.

By kristal