Pavarësisht se muaji Gusht është periudha e pushimeve vjetore për një pjesë të mirë të administratës publike, punonjësit e Agjencisë së Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave dhe Ndërtimeve Informale janë thuajse të gjithë në punë. Aktualisht, në Durrës, procesi i plotësimit të dokumentacionit për afro 1 mijë aplikime për legalizimin e ndërtimeve pa leje është drejt fundit, ndërkohë që aplikimet e dorëzuara nga emigrantët janë duke u trajtuar me përparësi.

By admin