Me fillimin e muajit Shtator, administrata tatimore do të ndryshojë rrënjësisht mënyrën e funksionimit të kasave fiskale. Ato do të jenë të lidhura vazhdimisht me sistemin qëndror të administratës tatimore për të transmetuar në kohë reale çdo transaksion që bizneset kryejnë. Në këtë mënyrë, tatimpaguesit do të monitorohen në vijimësi me qëllimin për të shmangur çdo veprim që sjell evazion fiskal. Megjithatë, deri tani, ende nuk është bërë e ditur kostoja që biznesi do të përballojë për implementimin e këtij sistemi të ri.

By admin