Pushtimi i kategoris nga ana e Rusisë, ka bërë që shumë shtete të vendosin sanksione kundër Rusisë, pjesë e kësaj “fushatë” sanksionesh i është bashkuar edhe kanali YouTube.

 

YouTube ka pezulluar shumë kanale ruse, duke përfshirë këtu edhe mediat e financuara nga shteti, nga gjenerimi i të ardhurave nga shërbimi video.

“Në një numër kanalesh për të fituar para nga YouTube, duke përfshirë këtu disa kanale ruse të lidhura me sanksionet e fundit”, thotë Youtube.

 

Në anën tjetër edhe platforma të tjera të rrjeteve sociale kanë aplikuar masa të ngjashme ndaj Rusisë

 

 

 

 

By kristal